Vendia Solar Systems A/S blev stiftet i januar 2013 i forlængelse af Folketingets vedtagelse den 15. november 2012 af VE-aftalen om Solenergi. 

Virksomhedens aktiviteter er geografisk afgrænset til det nordlige Vendsyssel, og formålet er at projektere, etablere og drive større el-producerende solenergi-parker i de åbne landskaber, og der igennem at bidrage til nedbringelsen af regionens CO2-udslip. 

Virksomheden afventer nu Folketingets accept af stor skala solcelle-anlæg i åbent landskab.

Opdateret senest den 21. juni 2015.